Dolní zkřížený syndrom

24.2. 2017Dan Chmelík

Svalová dysbalance takzvaného dolního zkříženého syndromu postihují velkou část populace, včetně sportovně založených jedinců. Jedná se o specifické přetížení v oblasti bederní páteře, nikoliv krční a hrudní páteře jako je tomu u horního zkříženého syndromu. Jedná se o postižení dolní části těla, především středu těla (břišních svalů) a oblast pánve. Příčinou mohou být především špatné pohybové návyky a sportovní aktivity, či nedostatek pohybu.

Dolní zkřížený syndrom se může na první pohled vyznačovat specifickým vysazením pánve, kdy dochází ke zvýšenému prohýbání a uvolňování břišních svalů vpřed. Takzvaně na kačera. Kromě zmíněných viditelných příznaků se může dolní zkřížený syndrom projevit také specifickými bolestmi zad v bederní oblasti. Bolesti se projevují především při dlouhodobém stoji, či sedavé činnosti. Další stupeň přetížení může mít negativní dopady na naše orgány, které se vlivem nadměrnému vysazení pánve dostávají do nežádoucí polohy.

V rámci dolního zkříženého syndromu dochází k oslabení fázických svalů (břišní a hýžďové svaly) a dochází k přetěžování (zkrácení) posturálních svalů (vzpřimovače trupu a bedrokyčelní sval). Název ,,zkřížený syndrom” poukazuje na vzorové zkřížení mezi svaly, které mají tendenci k oslabení, či zkrácení. Každý zkrácený sval má na proti sobě sval oslabený, je proto nutné vždy přetížený (ztuhlý/krácený) sval uvolnit a oslabený posílit.

Svaly zkrácené, nebo tendencí ke zkrácení

  • Ohybače kyčlí ( přímý sval stehenní, bedrokyčelní sval)
  • Napínač povázky stehenní
  • Erektory (vzpřimovače) páteře
  • Čtyřhranný sval bederní

Svaly oslabené, nebo tendencí k oslabení

  • Hýžďové svaly
  • Břišní svaly – pánevní dno především dolní vlákna břišních svalů a bránice (součást HSS – hlubokého stabilizačního systému)

Prevencí a předcházení této svalové dysbalance je snižovat riziko vzniku příčiny špatnými pohybovými návyky a tím vytvořit a napravit správné návyky v osobním životě (práce, doma, jízda autem aj). Dalším důležitým faktorem je vybrat vhodné kompenzační cvičení, které je důležité i kvůli prevenci a vzniku případných hlubších problémů. Do kompenzačního cvičení zařazujeme rovněž cvičení na HSS (hluboký stabilizační systém), především brániční dýchání.

V praxi se kromě  dolního zkríženého syndromu můžeme také setkat s tzv horním zkříženým syndromem, který postihuje horní polovinu těla. Horní zkrácený syndrom postihuje svaly krční a hrudní páteře.

Dan Chmelík
Ahoj, kdysi jste mě mohli potkat vést ten nejlepší kruhový trénink v Praze. Hrál jsem taky 20 let rugby za Spartu, několikrát jsem vyhrál MČR v 7s a 15s. Teď už jsem ale starej a tlustej, tak už o kruháči můžu jen psát články :)))
Komentáře