Kompenzační cvičení

24.2. 2017Dan Chmelík

Kompenzační cvičení je soubor všech různých cvičebních postupů a cviků, které mají primárně zlepšovat kondiční stav jedince a snižovat riziko vzniku příčin svalových dysbalancí. Umožňuje nám redukovat nežádoucí dopady ze špatných pohybových návyků, nerovnoměrných fyzických aktivit (tenis, fotbal aj.) a vzniku, či rozvoj funkčních poruch pohybového aparátu. Nejčastěji vznikají tzv svalové dysbalance horníhodolního zkříženého syndromu.

Cvičením se snažíme napravit konkrétní příznaky poruch pohybové aparátu. K tomu patří náprava správného držení těla, nesprávné provádění některých pohybů a úkonů.

Kompenzačním cvičením rozumíme uvolnění, protažení a především posilování postižených svalových skupin. Tyto tři úkony od sebe rozlišujeme a vybíráme dle aktuálního problému.

Rozdělení kompenzačních úkonů:

a) Uvolnění

b) Protažení

c) Posílení

 

Uvolnění

Cílem uvolňovacího cvičení je především uvolnit zatuhlé a méně pohyblivé klouby a svalové skupiny s tendencí ke zkracování. Na to je vhodný lehký strečink, který neprovádíme nikdy do bolesti, spíše se snažíme zvyšovat rozsah kloubů a natahovat je do krajních poloh, které má každý z nás různé.
Vhodnou alternativou jsou například automatické masáže za pomocí předmětů (pěnový válec, tenisový míček aj.), které mohou zatuhnutí pozitivně ovlivnit za pomoci zvýšeného průtoku krve po následném změkčení svalové tkáně.

Protažení

Cílem protahovacího cvičení je řádně protáhnout daný sval v celé jeho délce. Jde především o kontrolovatelný strečink (protažení) svalu s důrazem na správně řízený dech. Zaměřujeme se především na svalové skupiny, které mají tendenci ke zkrácení, či jsou již zkráceny.

Posílení

Cílem posilovacího cvičení je obnovit svalový tonus dané svalové skupiny, která má tendenci k oslabení, nebo je již oslabena. Cvičením a posílením svalů zvyšujeme svalovou zdatnost, koordinaci, stabilitu, pevnost a funkčnost kloubů. Volíme cviky, u kterých můžeme kontrolovat celý rozsah pohybu svalů a kloubů.

Posílením chápeme především procvičení svalů v celém rozsahu například s vlastní váhou, nebo za pomocí zátěžových pomůcek jako jsou gumové expandery, činky či jiné pomůcky. U posilování je vhodné zařadit i pomůcky a cviky, které zvyšují aktivitu HSS (hlubokého stabilizačního systému). Jsou to především nestabilní pomůcky typu bosu, nafukovací gymnastické míče, nebo volit cviky, kdy snižujeme koordinaci v prostoru pomocí zavřených očí.

Kompenzační cvičení řeší tedy aktuální příznaky svalové nerovnováhy, které vznikly nevhodným zatížením pohybového aparátu. Svalové příčiny, které vznikají především špatným pohybovým návykem je nutné brát jako výzvu a postavit se k nim jako k posilovacímu úkonu. Například pokud se ocitnete v práci v situaci, že budete muset něco zvedat ze země, myslete na to že se jedná o pohybovou aktivitu, u které můžete vytvořit špatný pohybový návyk, nebo naopak vytvořit podmínky ke správnému posílení a provedení daného pohybu.

Dan Chmelík
Ahoj, kdysi jste mě mohli potkat vést ten nejlepší kruhový trénink v Praze. Hrál jsem taky 20 let rugby za Spartu, několikrát jsem vyhrál MČR v 7s a 15s. Teď už jsem ale starej a tlustej, tak už o kruháči můžu jen psát články :)))
Komentáře